Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân

Welkom!

PDF
Afdrukken
E-mail
Geschreven door Administrator

Hartelijk welkom op de website van de dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân te Akkrum. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt, dus kom regelmatig eens terug!

Wij zijn de gehele dag geopend. U wordt geholpen door één van onze assistentes, Maaike de Boer, Nynke Lacour of Aurély Dijkstra.

GEBITSVERZORGING PAARD

PDF
Afdrukken
E-mail
Geschreven door Ruurd Kramer
Maandag 22 December 2014 19:12

Gebitsverzorging van uw paard door uw eigen dierenarts

 

Het paard is een echte planteneter, vroeger op de steppen bestond zijn dieet voornamelijk uit ruig gras en struiken. Nu hebben we mooi hooi of kuil en een licht verteerbaar brokje voor hem. Het gevolg is dat de kiezen minder te doen hebben en daardoor minder afslijten: scherpe randen en haken prikken in tong en wangen.

Laatste aanpassing ( Donderdag 18 Mei 2017 09:37 )

Antibiotica gebruik: wijziging in de UDD-regeling die vanaf 1 januari 2017 geldt.

PDF
Afdrukken
E-mail
Geschreven door Ruurd Kramer
Maandag 02 Januari 2017 13:44

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie

Afwijken van de bijsluiter

Dierenartsen moeten zich bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen houden aan de bijsluiter. Soms zijn de dosering of de behandelduur echter ontoereikend voor een effectieve behandeling. In deze uitzonderingsgevallen geeft het nieuwe formularium adviezen (caves) over een afwijkende dosering of behandelduur. Dierenartsen kunnen in die gevallen naar het formularium verwijzen. Achter in het formularium is een tabel opgenomen met adviesdoseringen en -wachttijden. Wanneer afgeweken wordt van de bijsluiter adviseert de formulariumcommissie om minimaal de wachttijden aan te houden die gelden bij het toepassen van de cascade: 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor het vlees. Melkveehouders dienen zich zowel op basis van de wet als de eisen uit hun zuivelkwaliteitssysteem te houden aan de behandeladviezen die in het bedrijfsbehandelplan worden voorgeschreven. Het afwijken van het bedrijfsbehandelplan door de veehouder kan alleen op basis van een schriftelijke instructie van de dierenarts.

Colistine

In de humane gezondheidszorg is colistine een last resort middel en daarom moet deze werkzame stof veterinair zeer terughoudend ingezet worden. Op basis van een besluit van de European Medicines Agency is colistine alleen nog geregistreerd voor de indicatie neonatale kalverdiarree door E.coli. De WVAB heeft aangegeven dat colistine in principe alleen mag worden ingezet als andere tweede keuze middelen niet werkzaam zijn. In het formularium melkvee zijn voor de inzet van colistine randvoorwaarden opgenomen, waaronder het doen van aanvullend onderzoek, het inperken van de hoeveelheid dieren waarvoor wordt voorgeschreven (cohorteren), het opnemen van preventieve maatregelen in het bedrijfsgezondheidsplan en evalueren behandeling.

Mastitis

Bij mastitis wordt onderscheid gemaakt in subklinische (graad I of II) en klinisch ernstige mastitis (graad III). Bij graad I of II is het advies om eerste keuze middelen in te zetten, terwijl in geval van een ernstig zieke koe de voorkeur uitgaat naar directe inzet van tweede keuze middelen.
In het kader van de UDD-regeling kunnen naast de tweede keuze middelen voor maximaal drie bedrijfsspecifieke aandoeningen ook tweede keuze middelen voor mastitis in het bedrijfsbehandelplan worden opgenomen.

Derde keuze middelen

Er worden geen (geregistreerde) derde keuze middelen geadviseerd indien er (via de cascade) ook een effectief eerste of tweede keuze middel beschikbaar is. Bij de inzet van derde keuze middel geldt bovendien een wettelijk verplichte gevoeligheidsbepaling.

Geregistreerde middelen

Voor de adviezen in het formularium is uitgegaan van de voor de indicaties geregistreerde werkzame stoffen. Maar niet alle geregistreerde werkzame stoffen zijn standaard als voorkeursbehandeling opgenomen. Op basis van het best beschikbare bewijs qua effectiviteit en het tegengaan resistentie is een keuze gemaakt. Ook kan het voorkomen dat het wenselijk is een niet geregistreerd antibioticum op te nemen. In het formularium is per indicatie aangegeven waarop deze keuzes gebaseerd zijn. Het nieuwe formularium is in principe leidend bij het opstellen van bedrijfsbehandelplannen. Dierenartsen kunnen echter beargumenteerd afwijken van de adviezen in het formularium als de praktijksituatie daar om vraagt. Dit moet goed vastgelegd worden.

 

zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2016/11/01/gevolgen-gewijzigde-udd-regeling/brochure+antibiotica+in+de+veehouderij_webversie.pdf

Laatste aanpassing ( Maandag 02 Januari 2017 15:48 )
<< Begin < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL