Werkzaamheden

PDF
Afdrukken
E-mail
Geschreven door Administrator

Met betrekking tot de werkzaamheden hebben we de volgende filosofie:

"Analyse van data gecombineerd met inspectie van dieren en bedrijf is voor ons de essentie van veterinaire bedrijfsbegeleiding."

De werkzaamheden op het gebied van herkauwers concentreren zich voornamelijk op het melkgevende rundvee.

Er heeft zich een grote verschuiving voorgedaan in de werkzaamheden gedurende de laatste 15 jaar. De meest kleine visites hebben plaatsgemaakt voor langere, regelmatige en gestructureerde vormen van bedrijfsbegeleiding. Wij trachten op deze manier meer preventief te werken. Afhankelijk van het bedrijf worden de accenten gelegd. Bovendien is de informatie over het bedrijf van het grootste belang. Hoe meer gegevens, hoe beter wij in kunnen spelen op de ontwikkelingen.

 

PiR-DAP

PiR-DAP betekent Partner in Rendementverbetering Dierenartsenpraktijken en is een samenwerkingsverband tussen CR-Delta, Pfizer en de KNMvD. De GD is er ook intensief bij betrokken. Het geeft ons de mogelijkheid om actuele gegevens van onze veehouders te bekijken en te analyseren. In onze praktijk wordt er ook naast de bestaande managementsystemen steeds meer gebruik van gemaakt, omdat de gegevens volledig actueel. Ze zijn onmisbaar bij de structurele bewaking van het celgetal.Rantsoenberekeningen

Een andere ontwikkeling is het feit dat steeds meer veehouders ons vragen de rantsoenen voor het vee uit- en/of na te rekenen en eventueel wijzigingen voor te stellen. Deze vorm van advisering is een gevolg van het feit dat diergezondheid een nauwe relatie heeft met de voeding van de koe. Zijn er gezondheidsproblemen dan moet ook naar de voeding worden gekeken. Op verzoek van een veehouder rekenen we rantsoenen na. We hebben daarvoor de beschikking over een modern rantsoenberekeningsprogramma (Rovecom), die bijgehouden wordt met de nieuwste ontwikkelingen. Onze uitkomsten leggen we vaak voor aan de voerleverancier van de veehouder, waarbij in overleg tot een oplossing kan worden gekomen. Gezamenlijk optrekken op een veehouderijbedrijf is naar onze mening in ieders belang. De ene voerleverancier is echter meer geneigd openheid van zaken te geven dan de ander.