Herkauwers

Met betrekking tot de werkzaamheden hebben we de volgende filosofie:

"Analyse van data gecombineerd met inspectie van dieren en bedrijf is voor ons de essentie van veterinaire bedrijfsadvisering."

De werkzaamheden op het gebied van herkauwers concentreren zich voornamelijk op het melkgevende rundvee.

Er heeft zich een grote verschuiving voorgedaan in de werkzaamheden gedurende de laatste 15 jaar. De meest kleine visites hebben plaatsgemaakt voor langere, regelmatige en gestructureerde vormen van bedrijfsadvisering. Wij trachten op deze manier meer preventief te werken. Afhankelijk van het bedrijf worden de accenten gelegd. Bovendien is de informatie over het bedrijf van het grootste belang. Hoe meer gegevens, hoe beter wij in kunnen spelen op de ontwikkelingen.