Over de praktijk

PDF
Afdrukken
E-mail
Geschreven door Administrator

De Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân is van oudsher een plattelandspraktijk en ook tegenwoordig vormen melkveebedrijven de basis. Het werk op deze bedrijven variëert van begeleidingsbezoeken op afspraak tot het behandelen van (spoed)patiënten. Wordt in de veehouderij de bedrijfsmatige benadering steeds belangrijker, bij de gezelschapsdieren staat het individuele dier voorop. De laatste decennia zijn de gezelschapsdieren, waartoe ook paarden gerekend worden, steeds belangrijker voor onze praktijk geworden. Begeleiding van hengstenhouderijen is 's zomers een aanzienlijk deel van het werk. De behandeling van honden en katten neemt eveneens een steeds prominentere plaats in.

Het werkgebied van de Dierenartsenpraktijk Mid-Fryslân omvat in grote lijnen het gebied tussen de Veenhoop en Nij Beets enerzijds tot aan Grou en Jirnsum anderzijds. In zuidelijke richting behoren Terherne, Akmarijp en Vegelinsoord (gedeeltelijk) tot het werkgebied. De plaatsen Akkrum en Aldeboarn kunnen als hoofdplaatsen van de praktijk gezien worden.

In de Veenhoop, Kraenlânswei 20, bevindt zich de Afdeling Gynaecologie Paard. Hier kunnen paarden gynaecologisch worden onderzocht en behandeld. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u vooraf contact met de praktijk opnemen en een afspraak maken. In de regel kunt u dan 's middags om 16.30 uur op dat adres terecht.

T 0566 652255

F 0566 651205

E Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken

W www.dierenartsakkrum.nl

KvK nr. 01159609

 

MEDEWERKERS


DIERENARTS-ASSISTENTES


Nynke Lacour

 

Maaike de Boer

 

Aurély Dijkstra